واژه نامه زبان شناسی و علوم وابسته.

مولف:
همادخت همایون (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
واژه نامه زبان شناسی و علوم وابسته. عنوان کتابی است از همادخت همایون که در 326 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1394 به چاپ رسیده است.
قیمت کتاب
37,000 تومــان