فرهنگ توصیفی اصطلاحات امنیت

مولف:
فرزاد پورسعید (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
فرهنگ توصیفی اصطلاحات امنیت عنوان کتابی است از فرزاد پورسعید که در 312 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب امنیت روانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرزاد پورسعید، کتاب‌های مردم سالاری دینی و امنیت ملی(پژوهشکده مطالعات راهبردی)، راهنمای جامعه شناسی سیاسی(پژوهشکده مطالعات راهبردی)، راهنمای جامعه شناسی سیاسی(پژوهشکده مطالعات راهبردی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.