دستور در محاکم حقوقی

گروه مولفان:
محمد مصدق (نویسنده) | حسن محسنی (مقدمه نویس)

ناشر:
شرکت سهامی انتشار

درباره کتاب:
دستور در محاکم حقوقی عنوان کتابی است از محمد مصدق که در 381 صفحه و توسط انتشارات شرکت سهامی انتشار در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آیین دادرسی مدنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد مصدق، کتاب‌های ریل های متضاد(داستان سرا)، لب های عقیم(موسسه انتشارات نگاه)، اصول و قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارج و ایران(فرزان روز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان