دستور در محاکم حقوقی

گروه مولفان:
محمد مصدق (نویسنده) | حسن محسنی (مقدمه نویس)

ناشر:
شرکت سهامی انتشار

درباره کتاب:
دستور در محاکم حقوقی عنوان کتابی است از محمد مصدق که در 381 صفحه و توسط انتشارات شرکت سهامی انتشار در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آیین دادرسی مدنی است. از محمد مصدق، کتاب‌های ریل های متضاد(داستان سرا)، لب های عقیم(موسسه انتشارات نگاه)، اصول و قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارج و ایران(فرزان روز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان