سعدی و مسائل اجتماعی (چهار مقاله درباره مدارا، نوع دوستی، استبدادستیزی و اقتصاد)

مولف:
احمد کتابی (نویسنده)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
سعدی و مسائل اجتماعی (چهار مقاله درباره مدارا، نوع دوستی، استبدادستیزی و اقتصاد) عنوان کتابی است از احمد کتابی که در 320 صفحه و توسط انتشارات اطلاعات در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Persian poetry است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد کتابی، کتاب‌های از دریای معارف مولانا(اطلاعات)، درآمدی بر اندیشه ها و نظریه های جمعیت شناسی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، آنچه گفتم جملگی احوال توست(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.