آن حکایت ها -جلد 1 [مجموعه خاطرات/2]

گروه مولفان:
احسان نراقی (نویسنده) | هرمز کی (مصاحبه گر)

ناشر:
حکایت قلم نوین

درباره کتاب:
آن حکایت ها -جلد1 [مجموعه خاطرات/2] عنوان کتابی است از احسان نراقی که در 320 صفحه و توسط انتشارات حکایت قلم نوین در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احسان نراقی، کتاب‌های علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن(فرزان روز)، پایان یک رویا(نشر ثالث)، احسان نراقی(مرکز بررسی اسناد تاریخی)، رویای شیفتگان(نشر ثالث)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.