سوءهاضمه و درد سر دل به زبان ساده [مجموعه کتابهای بیماریها به زبان ساده/5]

مولف:
احمد محمود آبادی (نویسنده)

ناشر:
کردگاری

درباره کتاب:
سوءهاضمه و درد سر دل به زبان ساده [مجموعه کتابهای بیماریها به زبان ساده/5] عنوان کتابی است از احمد محمود آبادی که در 64 صفحه و توسط انتشارات کردگاری در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گوارش است. از احمد محمود آبادی، کتاب‌های سنگهای کلیوی به زبان ساده(کردگاری)، ایدز به زبان ساده(کردگاری)، دیابت به زبان ساده(کردگاری)، ناباروری به زبان ساده(کردگاری)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.