سوءهاضمه و درد سر دل به زبان ساده [مجموعه کتابهای بیماریها به زبان ساده/5]

مولف:
احمد محمود آبادی (نویسنده)

ناشر:
کردگاری

درباره کتاب:
سوءهاضمه و درد سر دل به زبان ساده [مجموعه کتابهای بیماریها به زبان ساده/5] عنوان کتابی است از احمد محمود آبادی که در 64 صفحه و توسط انتشارات کردگاری در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گوارش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد محمود آبادی، کتاب‌های سنگهای کلیوی به زبان ساده(کردگاری)، ایدز به زبان ساده(کردگاری)، دیابت به زبان ساده(کردگاری)، ناباروری به زبان ساده(کردگاری)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.