چی چی خبرچین (برای پیش دبستانی ها و سال های اول و دوم)[فسقلی ها/ 16]

گروه مولفان:
تونی گراس (نویسنده) | سارا قدیانی (مترجم) | شکوه قاسم نیا (ویراستار)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
چی چی خبرچین (برای پیش دبستانی ها و سال های اول و دوم) [فسقلی ها/16] عنوان کتابی است از تونی گراس با ترجمه‌ی سارا قدیانی که در 12 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های اجتماعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از تونی گراس، کتاب‌های فسقلی ها(قدیانی)، فسقلی ها(قدیانی)، فسقلی ها(قدیانی)، فسقلی ها(قدیانی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,500 تومــان
موضوعات کتاب
داستان های اجتماعی