گزیده اشعار منوچهری دامغانی (فروغ گل)[گنجینه ادب فارسی/ 18]

گروه مولفان:
احمد بن قوص منوچهری (نویسنده) | نصرالله امامی (نویسنده)

ناشر:
جامی

درباره کتاب:
گزیده اشعار منوچهری دامغانی (فروغ گل) [گنجینه ادب فارسی/18] عنوان کتابی است از احمد بن قوص منوچهری که در 160 صفحه و توسط انتشارات جامی در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد بن قوص منوچهری، کتاب‌های گزیده اشعار منوچهری دامغانی(شرکت نشر قطره)، برگزیده اشعار رودکی و منوچهری(اساطیر)، دیوان منوچهری دامغانی(زوار)، دیوان منوچهری دامغانی(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,400 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 5ق