سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی (از 1320 تا 1332 در چارچوب طرح تطور مضامین داستانی گروه ادبیات معاصر)[مجموعه ادب معاصر فارسی/ 12]

مولف:
حسن عابدینی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درباره کتاب:
سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی (از 1320 تا 1332 در چارچوب طرح تطور مضامین داستانی گروه ادبیات معاصر) [مجموعه ادب معاصر فارسی/12] عنوان کتابی است از حسن عابدینی که در 220 صفحه و توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستانهای فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن عابدینی، کتاب‌های تاریخ ادبیات داستانی ایران(سخن)، صد سال داستان نویسی ایران(نشر چشمه)، در ستایش داستان(نشر چشمه)، صد سال داستان نویسی ایران(نشر چشمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.