کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان -جلد 1

مولف:
سعید ناجی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان -جلد1 عنوان کتابی است از سعید ناجی که در 252 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کودکان و فلسفه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید ناجی، کتاب‌های در پی معنا(شرکت نشر کتاب هرمس)، تفکر انتقادی در کلاس درس(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، کودک فیلسوف(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، داستان هایی برای کندوکاو فلسفی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.