زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد سیدمحمدکاظم عصار تهرانی [مجموعه زندگی نامه ها/40]

مولف:
امید قنبری (ویراستار)

ناشر:
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

درباره کتاب:
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد سیدمحمدکاظم عصار تهرانی [مجموعه زندگی نامه ها/40] کتابی است که در 168 صفحه و توسط انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سرگذشتنامه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,500 تومــان