بر فراز خلیج فارس (خاطرات محسن نجات حسینی عضو سازمان مجاهدین خلق ایران)

مولف:
محسن نجات حسینی (نویسنده)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
بر فراز خلیج فارس (خاطرات محسن نجات حسینی عضو سازمان مجاهدین خلق ایران) عنوان کتابی است از محسن نجات حسینی که در 463 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سازمان مجاهدین خلق ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.