قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام (اجرای احکام مدنی - اجرای احکام جزائی- اجرای محکومیت های مالی - اجرای اسناد اعسار)

مولف:
جهانگیر منصور (گردآورنده)

ناشر:
دوران

درباره کتاب:
قوانین و مقررات مربوط به اجرای احکام (اجرای احکام مدنی - اجرای احکام جزائی- اجرای محکومیت های مالی - اجرای اسناد اعسار) عنوان کتابی است از جهانگیر منصور که در 418 صفحه و توسط انتشارات دوران در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قانون کیفری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جهانگیر منصور، کتاب‌های قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف(دیدار)، قوانین و مقررات بیمه(دوران)، قوانین و مقررات جدید خدمت وظیفه عمومی(دیدار)، قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری(دیدار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان