نقد عقل مدرن (مصاحبه رامین جهانبگلو با 20 تن از صاحب نظران و فیلسوفان معاصر)[مجموعه سپهر اندیشه]

گروه مولفان:
لوک فری (نویسنده) | حسین سامعی (مترجم) | رامین جهانبگلو (مصاحبه گر)

ناشر:
فرزان روز

درباره کتاب:
نقد عقل مدرن (مصاحبه رامین جهانبگلو با 20 تن از صاحب نظران و فیلسوفان معاصر) [مجموعه سپهر اندیشه] عنوان کتابی است از لوک فری با ترجمه‌ی حسین سامعی که در 600 صفحه و توسط انتشارات فرزان روز در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه جدید است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از لوک فری، کتاب‌های نقد عقل مدرن(فرزان روز)، تاریخ مختصر اندیشه(اطلاعات)، انسان و خدا یا معنای زندگی(ققنوس)، انسان زیبایی شناس(شور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.