English for the students of social sciences II

گروه مولفان:
فرهاد مشفقی (نویسنده) | اکبر افقری (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
English for the students of social sciences II عنوان کتابی است از فرهاد مشفقی که در 346 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از فرهاد مشفقی، کتاب‌های راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت(موسسه کتاب مهربان نشر)، راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته ی مدیریت(دانش پرور)، English for students of management 3(سمت)، راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته علوم اجتماعی (1)(آییژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.