به سوی یک معماری موفق (17 گام برای دانشجویان معماری)

گروه مولفان:
جمال الدین مهدی نژاد (نویسنده) | علی صادقی حبیب آبادی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
به سوی یک معماری موفق (17 گام برای دانشجویان معماری) عنوان کتابی است از جمال الدین مهدی نژاد که در 300 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معماری است. از جمال الدین مهدی نژاد، کتاب تکنیکهای راندو در معماری(مهکامه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان