هوش سازمانی (از نظریه تا عمل)

گروه مولفان:
فریده حمیدی (نویسنده) | عباس موحدی نسب (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
هوش سازمانی (از نظریه تا عمل) عنوان کتابی است از فریده حمیدی که در 175 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب یادگیری سازمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فریده حمیدی، کتاب‌های روان شناسی ورزش(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، ناتوانی های یادگیری(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان