هوش سازمانی (از نظریه تا عمل)

گروه مولفان:
فریده حمیدی (نویسنده) | عباس موحدی نسب (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
هوش سازمانی (از نظریه تا عمل) عنوان کتابی است از فریده حمیدی که در 175 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب یادگیری سازمانی است. از فریده حمیدی، کتاب روان شناسی ورزش(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان