مجموعه مسائل تطبیقی احکام وقف (بر اساس فتاوا و استفتائات شانزده تن از مراجع معاصر)

گروه مولفان:
مهدی علیزاده (نویسنده) | سیدابوالقاسم موسوی (نویسنده) | عبدالحسین یداللهی (نویسنده)

ناشر:
بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

درباره کتاب:
مجموعه مسائل تطبیقی احکام وقف (بر اساس فتاوا و استفتائات شانزده تن از مراجع معاصر) عنوان کتابی است از مهدی علیزاده که در 342 صفحه و توسط انتشارات بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فقه جعفری است. از مهدی علیزاده، کتاب اخلاق اسلامی(معارف) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.