الکترونیک (کاردانی به کارشناسی)

مولف:
احسان عابدی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
الکترونیک (کاردانی به کارشناسی) عنوان کتابی است از احسان عابدی که در 664 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احسان عابدی، کتاب‌های گم شده در اتاق(پایان)، تحلیل مدارهای الکتریکی(مدرسان شریف)، تحلیل مدارهای الکتریکی 1(مدرسان شریف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.