کارشناسی ارشد درک عمومی معماری

مولف:
علی عسگری (نویسنده)

ناشر:
عصر کنکاش

درباره کتاب:
کارشناسی ارشد درک عمومی معماری عنوان کتابی است از علی عسگری که در 520 صفحه و توسط انتشارات عصر کنکاش در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی عسگری، کتاب‌های نظریه برنامه ریزی(آگه)، فرش باد فرهنگ(موسسه انتشارات امیرکبیر)، هنر و معماری در ادیان جهان(مارلیک)، معماری صدر اسلام در قلمروی ایالت فارس(مارلیک)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.