استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت GMAT

مولف:
امیر عرفانیان (نویسنده)

ناشر:
نگاه دانش

درباره کتاب:
استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت GMAT عنوان کتابی است از امیر عرفانیان که در 896 صفحه و توسط انتشارات نگاه دانش در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیر عرفانیان، کتاب‌های استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه ی رشته مدیریت(نگاه دانش)، 2000 سوال چهارگزینه ای ریاضیات عمومی(نگاه دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.