مدیریت سرمایه گذاری و ریسک کارشناسی ارشد

مولف:
سهیل ذوقی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک کارشناسی ارشد عنوان کتابی است از سهیل ذوقی که در 404 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.