رباعیات حکیم خیام نیشابوری (پنج زبانه)

گروه مولفان:
عمر بن ابراهیم خیام (نویسنده) | محمد علی فروغی (نویسنده) | محمدمهدی منصوری (خطاط)

ناشر:
سه بعدی

درباره کتاب:
رباعیات حکیم خیام نیشابوری (پنج زبانه) عنوان کتابی است از عمر بن ابراهیم خیام که توسط انتشارات سه بعدی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عمر بن ابراهیم خیام، کتاب‌های رباعیات حکیم خیام نیشابوری(نیک فرجام)، رباعیات حکیم عمر خیام(آوردگاه هنر و اندیشه)، رباعیات حکیم عمر خیام(زوار)، رباعیات حکیم عمر خیام(خانه فرهنگ و هنر گویا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
28,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن ۵ق