تشریح مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت -جلد 1

گروه مولفان:
عادل آذر (نویسنده) | منصور مومنی (نویسنده)

ناشر:
کوهسار

درباره کتاب:
تشریح مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت -جلد1 عنوان کتابی است از عادل آذر که در 192 صفحه و توسط انتشارات کوهسار در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آمار است. از عادل آذر، کتاب‌های روش تحقیق در مدیریت(مرندیز)، شش سیگما رویکرد حل مساله(دانشگاه یزد)، منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت(دانشگاه یزد)، روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت(صفار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.