تشریح مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت -جلد 2

گروه مولفان:
عادل آذر (نویسنده) | عادل آذر (نویسنده) | منصور مومنی (نویسنده)

ناشر:
بازتاب

درباره کتاب:
تشریح مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت -جلد2 عنوان کتابی است از عادل آذر که در 239 صفحه و توسط انتشارات بازتاب در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آمار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عادل آذر، کتاب‌های روش تحقیق در مدیریت(مرندیز)، شش سیگما رویکرد حل مساله(دانشگاه یزد)، منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت(دانشگاه یزد)، روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت(صفار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.