تشریح مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت -جلد 2

گروه مولفان:
عادل آذر (نویسنده) | عادل آذر (نویسنده) | منصور مومنی (نویسنده)

ناشر:
بازتاب

درباره کتاب:
تشریح مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت -جلد2 عنوان کتابی است از عادل آذر که در 239 صفحه و توسط انتشارات بازتاب در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آمار است. از عادل آذر، کتاب‌های روش تحقیق در مدیریت(مرندیز)، شش سیگما رویکرد حل مساله(دانشگاه یزد)، منطق فازی و کاربرد آن در مدیریت(دانشگاه یزد)، روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت(صفار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.