نظریه سازمان (مدرن، نمادین- تفسیری و پست مدرن)[سری کتاب های مدیریت/ 127]

گروه مولفان:
مری جو هچ (نویسنده) | آن ال کانلیف (نویسنده) | حسن دانایی فرد (مترجم)

ناشر:
موسسه کتاب مهربان نشر

درباره کتاب:
نظریه سازمان (مدرن، نمادین- تفسیری و پست مدرن) [سری کتاب های مدیریت/127] عنوان کتابی است از مری جو هچ با ترجمه‌ی حسن دانایی فرد که در 626 صفحه و توسط انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Organization theory: modern، symbolic، and postmodern perspectives، 1997. موضوع اصلی این کتاب رفتار سازمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مری جو هچ، کتاب‌های نظریه سازمان(موسسه کتاب مهربان نشر)، سازمان ها مقدمه ای بسیار کوتاه(موسسه کتاب مهربان نشر)، نظریه سازمان مدرن، نمادین، تفسیری و پست مدرن(موسسه کتاب مهربان نشر)، نظریه سازمان(موسسه کتاب مهربان نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.