آموزش طراحی مکانیکی به کمک نرم افزار Pro ENGINEER

گروه مولفان:
مهران قاسم پور (نویسنده) | مرتضی حسین زاده (نویسنده) | حسین قربانی منقاری (نویسنده)

ناشر:
شهبازی

درباره کتاب:
آموزش طراحی مکانیکی به کمک نرم افزار Pro ENGINEER عنوان کتابی است از مرتضی حسین زاده که در 243 صفحه و توسط انتشارات شهبازی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مهندسی به کمک کامپیوتر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.