پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار [سازمان حسابرسی/203]

مولف:
محمدحسین صفرزاده (نویسنده)

ناشر:
سازمان حسابرسی

درباره کتاب:
پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار [سازمان حسابرسی/203] عنوان کتابی است از محمدحسین صفرزاده که در 141 صفحه و توسط انتشارات سازمان حسابرسی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حسابداری است. از محمدحسین صفرزاده، کتاب راهنمای بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(سازمان حسابرسی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.