راهبردهای اثربخش در توانمندسازی کارکنان

گروه مولفان:
حسن یاریگرروش (نویسنده) | کنت ال. مورل (نویسنده) | می می مردیث (نویسنده)

ناشر:
سیمای دانش

درباره کتاب:
راهبردهای اثربخش در توانمندسازی کارکنان عنوان کتابی است از حسن یاریگرروش که در 145 صفحه و توسط انتشارات سیمای دانش در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کارکنان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,500 تومــان