فیزیک مغناطیس و مواد مغناطیسی

گروه مولفان:
کی. اچ. ج. بوشو (نویسنده) | اف. آر. بور (نویسنده) | شکوفه طباطبایی یزدی (مترجم) | ناصر تجبر (مترجم)

ناشر:
دانشگاه فردوسی مشهد

درباره کتاب:
فیزیک مغناطیس و مواد مغناطیسی عنوان کتابی است از اف. آر. بور با ترجمه‌ی شکوفه طباطبایی یزدی که در 228 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Physics of magnetism and magnetic materials، c2003. موضوع اصلی این کتاب مغناطیس است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,500 تومــان