ملکم خان (نظریه پرداز نوسازی سیاسی در عصر مشروطه)

مولف:
حسن قاضی مرادی (نویسنده)

ناشر:
کتاب آمه

درباره کتاب:
ملکم خان (نظریه پرداز نوسازی سیاسی در عصر مشروطه) عنوان کتابی است از حسن قاضی مرادی که در 368 صفحه و توسط انتشارات کتاب آمه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از حسن قاضی مرادی، کتاب‌های در ستایش شرم(کتاب آمه)، پویایی نقد(اختران)، در فضیلت مدنیت(کتاب آمه)، نگاهی اجمالی به عصر زرین فرهنگ ایران(کتاب آمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.