ملکم خان (نظریه پرداز نوسازی سیاسی در عصر مشروطه)

مولف:
حسن قاضی مرادی (نویسنده)

ناشر:
کتاب آمه

درباره کتاب:
ملکم خان (نظریه پرداز نوسازی سیاسی در عصر مشروطه) عنوان کتابی است از حسن قاضی مرادی که در 368 صفحه و توسط انتشارات کتاب آمه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن قاضی مرادی، کتاب‌های در ستایش شرم(کتاب آمه)، پویایی نقد(اختران)، در فضیلت مدنیت(کتاب آمه)، نگاهی اجمالی به عصر زرین فرهنگ ایران(کتاب آمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.