آموزش اسکیس طراحی معماری [مجموعه کتب اسکیس و ارائه/4]

گروه مولفان:
مرتضی صدیق (نویسنده) | سید باقر حسینی (نویسنده)

ناشر:
کتابکده کسری

درباره کتاب:
آموزش اسکیس طراحی معماری [مجموعه کتب اسکیس و ارائه/4] عنوان کتابی است از مرتضی صدیق که در 455 صفحه و توسط انتشارات کتابکده کسری در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسکیس زدن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرتضی صدیق، کتاب‌های ساعتی صد(طراحان هنر)، اسیکس پلان و مقطع اتاق های 101 هتل(بیهق کتاب)، روند معماری داخلی(کلهر)، پرسپکتیو غیر معمارانه(سروش دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.