فناوری اطلاعات برای مدیریت -جلد 1 (تحول کسب و کار در اقتصاد دیجیتالی)

گروه مولفان:
ایفریم توربان (نویسنده) | ایفریم مک لین (نویسنده) | جیمز ودرب (نویسنده) | محمدحسین فاضل زرندی (مترجم) | سوسن باستانی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
فناوری اطلاعات برای مدیریت -جلد1 (تحول کسب و کار در اقتصاد دیجیتالی) عنوان کتابی است از ایفریم مک لین با ترجمه‌ی سوسن باستانی که در 565 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Information technology for management: transforming business in the digital economy، 3rd ed، c2002. موضوع اصلی این کتاب نظام های اطلاعاتی مدیریت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ایفریم مک لین، کتاب‌های فناوری اطلاعات برای مدیریت(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، فناوری اطلاعات برای مدیریت(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,300 تومــان