مجموعه اشعار نصرت رحمانی

مولف:
نصرت رحمانی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
مجموعه اشعار نصرت رحمانی عنوان کتابی است از نصرت رحمانی که در 720 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نصرت رحمانی، کتاب‌های مجموعه اشعار نصرت رحمانی(موسسه انتشارات نگاه)، گزینه اشعار نصرت رحمانی(مروارید)، کولی وحشی(موسسه انتشارات نگاه)، کولی وحشی(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
45,000 تومــان