غدیر در آئینه کتاب (معرفی 673 کتاب مستقل از مولفین قرن دوم تا پانزدهم هجری ...)

مولف:
محمد انصاری زنجانی خوئینی (گردآورنده)

ناشر:
دلیل ما

درباره کتاب:
غدیر در آئینه کتاب (معرفی 673 کتاب مستقل از مولفین قرن دوم تا پانزدهم هجری ...) عنوان کتابی است از محمد انصاری زنجانی خوئینی که توسط انتشارات دلیل ما در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب غدیر خم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد انصاری زنجانی خوئینی، کتاب‌های غدیر در روایت قلم(دلیل ما)، از میان شعله ها(دلیل ما)، فاطمه علیهاالسلام در آئینه کتاب(دلیل ما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.