تافل دکتری (مرجع کامل آزمون های زبان)

مولف:
رضا خیرآبادی (نویسنده)

ناشر:
کتابخانه فرهنگ

درباره کتاب:
تافل دکتری (مرجع کامل آزمون های زبان) عنوان کتابی است از رضا خیرآبادی که در 664 صفحه و توسط انتشارات کتابخانه فرهنگ در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آزمون دوره های تحصیلات تکمیلی است. از رضا خیرآبادی، کتاب‌های زبانشناسی خبر(علمی)، تافل دکتری مرجع کامل آزمون های زبان(کتابخانه فرهنگ)، تافل کیت(کتابخانه فرهنگ)، تافل کیت(کتابخانه فرهنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.