بیا، بیا بازی کنیم [کتاب کوچک از غاز و اردک]

گروه مولفان:
تاد هیلز (نویسنده) | افسانه شعبان نژاد (اقتباس کننده)

ناشر:
گیسا

درباره کتاب:
بیا، بیا بازی کنیم [کتاب کوچک از غاز و اردک] عنوان کتابی است از تاد هیلز که در 24 صفحه و توسط انتشارات گیسا در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Duck & goose، let's dance! ، [2016]. موضوع اصلی این کتاب شعر کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از تاد هیلز، کتاب‌های کتاب هایی کوچک از غاز و اردک(گیسا)، کتاب هایی کوچک از غاز و اردک(گیسا)، اردک و غاز به سفر می روند(گیسا)، ما می تونیم، ما می تونیم(گیسا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان