بارون و چتر رنگی چه بچه ی قشنگی

گروه مولفان:
رودابه حمزه ای (نویسنده) | راحله عابدین نیا (نویسنده)

ناشر:
پیام مشرق

درباره کتاب:
بارون و چتر رنگی چه بچه ی قشنگی عنوان کتابی است از راحله عابدین نیا که در 8 صفحه و توسط انتشارات پیام مشرق در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از راحله عابدین نیا، کتاب‌های خرس کوچولو(پیام مشرق)، قایق(پیام مشرق)، آب بازی قورقوری(پیام مشرق)، نی نی نقاش(پیام مشرق)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر کودکان