فریاد بلند عصیان [هوای تازه/12]

مولف:
منصوره اشرافی (نویسنده)

ناشر:
شورآفرین

درباره کتاب:
فریاد بلند عصیان [هوای تازه/12] عنوان کتابی است از منصوره اشرافی که در 166 صفحه و توسط انتشارات شورآفرین در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شاعران ایرانی است. از منصوره اشرافی، کتاب‌های فرشته ای در خانه(شورآفرین)، در جستجوی هویت(شورآفرین)، دالان ها(شورآفرین)، سکوت سپری شده(شورآفرین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.