مردم در سیاست ایران (پنج پژوهش موردی)[اندیشه ی امروز ایران/ 7]

گروه مولفان:
یرواند آبراهامیان (نویسنده) | بهرنگ رجبی (مترجم)

ناشر:
نشر چشمه

درباره کتاب:
مردم در سیاست ایران (پنج پژوهش موردی) [اندیشه ی امروز ایران/7] عنوان کتابی است از یرواند آبراهامیان با ترجمه‌ی بهرنگ رجبی که در 189 صفحه و توسط انتشارات نشر چشمه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یرواند آبراهامیان، کتاب‌های کودتا(نشر نی)، تاریخ ایران مدرن(نشر نی)، جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.