نصایح الملوک فی السیر السلوک (به خط شاه عباس دوم بر اساس نسخه ی خطی موجود در کتابخانه سلطنتی دانمارک و مطابقت با نسخه ی موجود در کتابخانه مجلس)

گروه مولفان:
جمشید پوراسمعیل نیازی (گردآورنده) | هدی اسعدی (گردآورنده)

ناشر:
شایسته

درباره کتاب:
نصایح الملوک فی السیر السلوک (به خط شاه عباس دوم بر اساس نسخه ی خطی موجود در کتابخانه سلطنتی دانمارک و مطابقت با نسخه ی موجود در کتابخانه مجلس) عنوان کتابی است از جمشید پوراسمعیل نیازی که در 184 صفحه و توسط انتشارات شایسته در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اخلاق است. از جمشید پوراسمعیل نیازی، کتاب‌های قوس زندگی صمد بهرنگی(نصر پروانه)، بر بال پرستوها(درویش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید