نصایح الملوک فی السیر السلوک (به خط شاه عباس دوم بر اساس نسخه ی خطی موجود در کتابخانه سلطنتی دانمارک و مطابقت با نسخه ی موجود در کتابخانه مجلس)

گروه مولفان:
جمشید پوراسمعیل نیازی (گردآورنده) | هدی اسعدی (گردآورنده)

ناشر:
شایسته

درباره کتاب:
نصایح الملوک فی السیر السلوک (به خط شاه عباس دوم بر اساس نسخه ی خطی موجود در کتابخانه سلطنتی دانمارک و مطابقت با نسخه ی موجود در کتابخانه مجلس) عنوان کتابی است از جمشید پوراسمعیل نیازی که در 184 صفحه و توسط انتشارات شایسته در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اخلاق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جمشید پوراسمعیل نیازی، کتاب‌های قوس زندگی صمد بهرنگی(نصر پروانه)، بر بال پرستوها(درویش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.