پیش پیشو [مجموعه سوت بزنیم، بخوانیم]

مولف:
هلیا آبادی (مترجم)

ناشر:
شهر قلم

درباره کتاب:
پیش پیشو [مجموعه سوت بزنیم، بخوانیم] عنوان کتابی است با ترجمه هلیا آبادی که در 10 صفحه و توسط انتشارات شهر قلم در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Cleo cat.. موضوع اصلی این کتاب داستان های تخیلی است.