فرهنگ معاصر پویا انگلیسی-فارسی

گروه مولفان:
محمد رضا باطنی (نویسنده) | زهرا احمدی نیا (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ معاصر پویا انگلیسی-فارسی عنوان کتابی است از محمد رضا باطنی که در 1968 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا باطنی، کتاب‌های زبان و زبانشناسی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نگاهی تازه به دستور زبان(آگه)، زبان و تفکر(آگه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
80,000 تومــان