در جستجوی فضاهای گمشده (مجموعه مقالات مرتبط با هنرهای تجسمی)

مولف:
داریوش شایگان (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
در جستجوی فضاهای گمشده (مجموعه مقالات مرتبط با هنرهای تجسمی) عنوان کتابی است از داریوش شایگان که در 220 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از داریوش شایگان، کتاب‌های افسون زدگی جدید(فرزان روز)، آسیا در برابر غرب(موسسه انتشارات امیرکبیر)، ادیان و مکتبهای فلسفی هند(موسسه انتشارات امیرکبیر)، بتهای ذهنی و خاطره ازلی(فرزان روز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.