فرهنگ فارسی - آلمانی

مولف:
فرامرز بهزاد (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ فارسی - آلمانی عنوان کتابی است از فرامرز بهزاد که توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان آلمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرامرز بهزاد، کتاب‌های گفتگو با کافکا(خوارزمی)، نمایشنامه های آموزشی(خوارزمی)، نامه به پدر(خوارزمی)، پزشک دهکده(خوارزمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.