فرهنگ اصطلاحات حقوقی و بازرگانی انگلیسی-فارسی

گروه مولفان:
جواد حبیبیون (نویسنده) | کمال فهیم (نویسنده) | فرانک ویتور (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ اصطلاحات حقوقی و بازرگانی انگلیسی-فارسی عنوان کتابی است از جواد حبیبیون که در 204 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.