بازاریابی محتوای جهانی (چگونه محتوا خلق کنیم مشتریان بیشتری بدست آوریم)

گروه مولفان:
پام دیدنر (نویسنده) | کبری بخشی زاده برج (مترجم) | علیرضا روحپور خانقلی (مترجم) | حامد نصیری (مترجم)

ناشر:
موسسه کتاب مهربان نشر

درباره کتاب:
بازاریابی محتوای جهانی (چگونه محتوا خلق کنیم مشتریان بیشتری بدست آوریم) عنوان کتابی است از پام دیدنر با ترجمه‌ی حامد نصیری که در 282 صفحه و توسط انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Global content marketing: how to create great content، reach more customers، and build a worldwide marketing strategy that works. موضوع اصلی این کتاب برنامه ریزی راهبردی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان