شرایط امکان علوم اجتماعی در فلسفۀ غرب و فلسفۀ متاخر اسلامی (نگاهی تطبیقی به فلسفۀ اجتماعی ایمانوئل کانت و علامه طباطبایی)

گروه مولفان:
ابوالفضل مرشدی (نویسنده) | محمد علی مرادی (مقدمه نویس)

ناشر:
نشر ثالث

درباره کتاب:
شرایط امکان علوم اجتماعی در فلسفۀ غرب و فلسفۀ متاخر اسلامی (نگاهی تطبیقی به فلسفۀ اجتماعی ایمانوئل کانت و علامه طباطبایی) عنوان کتابی است از ابوالفضل مرشدی که در 382 صفحه و توسط انتشارات نشر ثالث در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.