شرایط امکان علوم اجتماعی در فلسفۀ غرب و فلسفۀ متاخر اسلامی (نگاهی تطبیقی به فلسفۀ اجتماعی ایمانوئل کانت و علامه طباطبایی)

گروه مولفان:
ابوالفضل مرشدی (نویسنده) | محمد علی مرادی (مقدمه نویس)

ناشر:
نشر ثالث

درباره کتاب:
شرایط امکان علوم اجتماعی در فلسفۀ غرب و فلسفۀ متاخر اسلامی (نگاهی تطبیقی به فلسفۀ اجتماعی ایمانوئل کانت و علامه طباطبایی) عنوان کتابی است از ابوالفضل مرشدی که در 382 صفحه و توسط انتشارات نشر ثالث در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید