زندگی و سرشت نادرشاه افشار

مولف:
امیرمسعود رضایی (نویسنده)

ناشر:
پیمان

درباره کتاب:
زندگی و سرشت نادرشاه افشار عنوان کتابی است از امیرمسعود رضایی که در 320 صفحه و توسط انتشارات پیمان در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نادر افشار، شاه ایران، ۱۱۰۰ است. از امیرمسعود رضایی، کتاب‌های اطلاعات عمومی مصور پیمان(پیمان)، ایران در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار(پیمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.