ریاضی گسسته و مبانی ترکیبیات [کتاب ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر]

مولف:
هادی یوسفی (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
ریاضی گسسته و مبانی ترکیبیات [کتاب ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر] عنوان کتابی است از هادی یوسفی که در 452 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1396 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هادی یوسفی، کتاب‌های ساختمان گسسته(پوران پژوهش)، ساختمان داده ها و الگوریتم ها(پوران پژوهش)، مدار منطقی(پوران پژوهش)، محاسبات عددی(پوران پژوهش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
32,000 تومــان